שחזור וחקירת תאונות

היתרון שלנו כשמאי רכב חוקרי תאונות 

מומחים לשחזור תאונות דרכים בעלי ניסיון רכב בשמאות רכב בעלי יכולת לקביעת האחריות למקרה התאונה, לבחינת ניתוח היתכנות הנזקים. יכולת כזו אינה נמצאת באפשרותם של חוקרי תאונות אשר אינם מוסמכים בתחום השמאות.

מנהל המשרד, יצחק זריהן, חבר באיגוד האירופאי לחקר תאונות – EVU, באיגוד הישראלי לחקירה ולשחזור תאונות דרכים – אילות, ובעל הסמכות טכנאי ואנליסט CDR לקריאת המידע של מרכיבי הנהיגה לפני התאונה ועם התרחשותה.

ניתן להבין את הצורך במומחים לשחזור תאונות דרכים משתי זוויות. ראשית אפשר לשאול, מדוע צריך לנתח ולהבין את תאונות הדרכים? שנית ניתן לשאול, מדוע יש צורך בשחזור לשם הניתוח הזה?

הצורך לנתח תאונות דרכים ולהבין אותן לאשורן הוא חשוב ביותר. תאונה היא אוסף של אינספור אלמנטים שיש ברצוננו לדעת כמה שיותר עליהם:

  • הגורם האנושי: לצדדים רבים יש רצון להבין את מידת מעורבותו של הגורם האנושי. מעורבים בתאונות דרכים הנחשדים להיות הגורמים להן יכולים למצוא את עצמם בבית המשפט, ובאמצעות הבנה עמוקה של גורמי התאונה ניתן ללמוד האם הם באמת אשמים או שהיו קרבן של תקלה טכנית.
  • חברות הביטוח: חברות ביטוח מעוניינות גם הן להבין את גורמי התאונה לעומק, וכך לדעת מהם הפיצויים שהם נדרשים לשלם בהתאם לפוליסה שהמעורבים בתאונה רכשו.
  • תקלות מכאניות: מנגדו של הגורם האנושי, קיים הגורם המכני. כאשר מידת המעורבות האנושית בתאונה נמוכה, האשמה מתגלגלת אל תקלות טכניות בכלי הרכב או בסביבה בה נסעו. הבנה של שלל הגורמים והאלמנטים הללו שהיו מעורבים בתאונה מאפשרים טיפול המשך בנושא התאונה.
  • מציאת אשמים: פעמים רבות, כאשר הגורמים לתאונת הדרכים הם המכוניות או הסביבה, עדיין ניתן למצוא את האדם האחראי לתקלה שגרם לה לבסוף. בין אם מדובר בתקלה מובנית בכלי הרכב או טיפול מרושל בו, ובין אם מדובר במפגעים סביבתיים שלא טופלו או בכשלים אדריכליים – עבור כל אחד מהם ניתן למצוא מי נדרש ליטול את האחריות.
  • תיקון: בנוסף למציאת אשמים, הבחנה בגורמים הסביבתיים או המכניים אשר גרמו לתאונה מאפשרת תיקון שלהם. באמצעות הבנה עמוקה של הגורמים הללו ניתן ללמוד כיצד להסיר אותם ולהביא למניעה מתאונות דומות בעתיד, אם עבור כלי הרכב הספציפיים והסביבה הנקודתית בה התרחשה התאונה, ואם עבור כלי רכב דומים וסביבה בעלת תנאים מקורבים.

כל שנותר הוא לשאול, מדוע יש צורך בשחזור? תאונה היא תרחיש בו מעורבים אינספור אלמנטים, גדולים וקטנים, ופועלים בהם כוחות רבים. כל פריט קטן במערכת הסבוכה הזו נותן את חלקו כדי להשפיע על התוצאה, ולכן קשה להבין את הגורם לתאונה מבלי להבין את כל השתלשלות העניינים שלה. באמצעות שחזור של התאונה ניתן להצביע על כל האלמנטים השונים במערכת, להבין איך השפיעו אלו על אלו כדי להביא לתוצאה המצערת, וכך לדעת מי מהם הם הגורמים לתאונה.

שלבי חקירת תאונת דרכים

חקירת תאונות דרכים הוא הליך ארוך אשר מתחיל מרגע התרחשות התאונה ונגמר פעמים רבות בהצגת המסקנות בבית המשפט. לא כל תאונות הדרכים נחקרות, ותאונות דרכים קטנות הכוללות פגיעה מזערית בכלי הרכב בלבד נחקרות לרוב רק במידה ואחד מן הצדדים המעורבים בתאונה מזמין חקירה שכזו באופן פרטי. מנגד, תאונות עם נפגעים תמיד נחקרות ואפשר למצות את תהליך החקירה שלהן בחמישה שלבים:

  1. דיווח: כל חקירה מתחילה בשלב הדיווח – הדיווח הן קורא לחקירה להיפתח והן מספק את הפרטים הראשוניים עבור החקירה. הנהג או הנהגים המעורבים בתאונה ידווחו למשטרה ולחברות הביטוח ויספקו פרטים מרכזיים כמו מיקום התאונה, מספר הנפגעים, כיווני הנסיעה של כלי הרכב וכיווני החצייה של כלי הרכב. יש להניח שנתונים נוספים יסופקו, כמו מהירות הנסיעה של כלי הרכב, אך אלו לאו דווקא יהיו מדויקים והחוקר יברר אותם בהמשך החקירה.
  2. איסוף נתונים מזירת האירוע: לאחר השלב הראשוני של הדיווח, יגיע החוקר לזירת האירוע ויאסוף את הנתונים לשחזור התאונה. ביניהם ירשום ויתעד כמה נתונים חשובים: תוואי הדרך ותנאי הסביבה, שדה הראייה ממיקומם של כלי הרכב המעורבים ומפגעים שעשויים לצמצם את שדה הראייה, תנאי מזג האוויר בזמן התאונה שהיו עשויים להשפיע על הראייה ועל השליטה ברכב, חוקי התנועה החלים על זירת האירוע כמו המהירות המותרת והגבלים נוספים המתועדים בתמרורים, וממצאים שונים על הכביש – חפצים, כתמי נוזלים או דם וסימני צמיגים ובלימה.
  3. איסוף נתונים טכניים: בנוסף לנתונים הללו, יאסוף החוקר נתונים נוספים מסביבת זירת האירוע או בגורמים רשמיים כמו מע”צ או הרשויות המקומיות. בין הנתונים יהיו מסמכים, כמו שרטוט המקום, תכנית הרמזורים ותכנית התמרורים. בנוסף, יהיו נתונים הנדסיים של הזירה, כמו תנאי הכביש המדויקים (רוחב, אורך, שיפוע, מקדם חיכוך ועוד) ופיזור האלמנטים השונים שנגרמו כתוצאה מן התאונה (היכן ממוקמים כלי הרכב ובאילו זוויות, ולהיכן הושלכו גורמים שונים כמו חפצים, שברי זכוכיות ועוד).
  4. שחזור התאונה: לאחר איסוף כל הנתונים, השלב הרביעי כולל את עיקר העבודה. כל הנתונים מעובדים כדי לקבוע את השתלשלות העניינים במהלך התאונה. באמצעות נתוני הכביש, תנאי הדרך והשפעות מזג האוויר ניתן לקבוע כיצד עשויה להיגרם סטייה בנסיעה בטוחה בזירת האירוע. באמצעות הממצאים השונים בסביבה, כמו מיקום הפגיעה, זוויות המכונית ופיזור החפצים ניתן לצמצם ולהצביע באופן מדויק על אופן התאונה בדיוק. באמצעות הבנת שדה הראייה של הנהגים והבנת אופני התאונה ניתן ללמוד כיצד הנהגים פעלו, האם וכיצד פעלו שלא כשורה ומה עשו במהלך כל הנסיעה.
  5. מסקנות: השלב האחרון הוא הסקת המסקנות. לאחר שחזור התאונה ניתן להצביע על הכשלים שנגרמו והסיטו את ההתרחשות מנסיעה בטוחה ונטולת אסונות לתאונה. כאשר הכשלים נחשפים, ניתן להצביע על הגורמים להם, אם מבחינת תקלות טכניות ומכאניות הקשורות בכלי הרכב ובתנאי הדרך ואם מבחינת אשמים הקשורים לטעויות אנוש או לרשלנות.
סגירת תפריט